LuMi Dance Trophy 2021

Palace of Sports, Odessa
UKR Ukraine

10 - 13 Feb, 2021

Best elements
Short programFree skating
CategoryNoNameScoreNoWatchScoreNoWatchScore
Senior ice dance 1UKR Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN76.311details115.641details191.95
2BLR Viktoria SEMENJUK / Illa YUKHIMUK66.102details94.152details160.25
3TUR Yuliya ZHATA / Berk AKALIN61.823details90.143details151.96
Junior ice dance 1CYP Angelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH69.261details92.321details161.58
2UKR Mariya PINCHUK / Mykyta POKORIELOV60.492details78.493details138.98
3BLR Zlata MARTSISHCHANKA / Vladislav SYTIK52.933details78.712details131.64