Koshiro SHIMADA

Kinoshita Academy (KSG)
JPN Japan

Best elements
SeasonSeriesCategory
Short programFree skatingTotal
CompetitionCityDateCategoryScoreNoWatchScoreNoWatchScoreNo
1Japan Championships 2020Nagano2020-12-24Senior71.889details149.067details220.948
2Japan Championships 2019Tokyo2019-12-18Senior80.595video131.6513video212.2410
3NHK Trophy 2019Sapporo2019-11-22Senior75.986video137.6710video213.659
4Skate America 2019Las Vegas2019-10-17Senior72.1211video144.107video216.2210
5Japan Open 2019Saitama2019-10-05Senior153.374video
6Nebelhorn Trophy 2019Oberstdorf2019-09-26Senior74.321video140.664video214.982
7World Junior Championship 2019Zagreb2019-03-04Junior74.8912video137.898video212.789
8Bavarian Open 2019Oberstdorf2019-02-05Senior69.292video141.511video210.801
9Japan Championships 2018Osaka2018-12-20Senior80.463video139.3211video219.785
10Grand Prix and Junior Grand Prix Final 2018Vancouver2018-12-05Junior73.974video140.414video214.383
11Japan Junior Championships 2018Fukuoka2018-11-23Junior82.351details127.685details210.033
12Eastern Section Championships 2018Hachinohe2018-10-25Junior64.502details121.163details185.663
13JGP Ljubljana 2018Ljubljana2018-10-03Junior73.484video139.475video212.953
14JGP Linz 2018Linz2018-08-29Junior74.783video145.672video220.452
15JGP Gdansk 2017Gdansk2017-10-04Junior59.4712video130.994video190.467
16JGP Zagreb 2017Zagreb2017-09-27Junior64.856video131.875video196.725
17World Junior Championship 2017Taipei City2017-03-13Junior68.7712details125.3313details194.1014
18Japan Championships 2016Osaka2016-12-22Senior62.6610details137.526details200.187
19Japan Junior Championships 2016Sapporo2016-11-18Junior66.192details132.012details198.202
20Western Section Championships 2016Kyoto2016-10-28Junior46.4110details109.447details155.857
21JGP Tallinn Cup 2016Tallinn2016-09-28Junior70.484video132.814video203.294
22JGP St.Gervais 2016St.Gervais2016-08-24Junior59.325video126.863video186.183
23Asian Open Figure Skating Trophy 2016Manila2016-08-04Junior60.223details124.871details185.091
24Youth Olympics 2016Hamar2016-02-12Junior63.186details119.346details182.526
25Japan Championships 2015Hokkaido2015-12-24Senior58.4117video130.359details188.7611
26Japan Junior Championships 2015Ibaraki2015-11-21Junior55.048details122.392details177.434
27Western Section Championships 2015Aichi2015-10-31Junior49.3411details122.494details171.835
28JGP Zagreb 2015Zagreb2015-10-07Junior58.388video122.694video181.075
29Shu-Shikoku-Kyushu Regional Championships 2015Okayama2015-10-01Junior58.411details110.242details168.651
30JGP Bratislava 2015Bratislava2015-08-19Junior47.7712video122.124video169.897
31Japan Junior Championships 2014Niigata2014-11-22Junior51.478details91.5619details143.0316
32Japan Novice Championships 2014Osaka2014-10-24Advanced novice84.942details
33Shu-Shikoku-Kyushu Regional Championships 2014Okayama2014-09-25Advanced novice92.072details
3424th Gardena Spring TrophySelva Val Gardena2014-03-29Advanced novice36.302details82.522details118.822
35Japan Junior Championships 2013Nagoya2013-11-22Junior44.5019details92.3815details136.8817
36Japan Novice Championships 2013Ibaraki2013-10-25Advanced novice90.651details
37Shu-Shikoku-Kyushu Regional Championships 2013Fukuoka2013-10-03Advanced novice77.072details
38Asian Open Figure Skating Trophy 2013Bankok2013-08-08Advanced novice39.151details68.582details107.731
39Japan Novice Championships 2012Kyoto2012-10-26Basic novice B78.572details
40Shu-Shikoku-Kyushu Regional Championships 2012Shimane2012-10-11Basic novice B73.151details
41Japan Novice Championships 2011Tokyo2011-10-28Basic novice B42.9612details
42Shu-Shikoku-Kyushu Regional Championships 2011Okayama2011-09-30Basic novice B37.444details

Is the name of the skater incorrectly spelled?