Violeta USHAKOVA

Skating Club of New York (NYSC)
USA USA

Best elements
SeasonSeriesCategory
Short programFree skatingTotal
CompetitionCityDateCategoryScoreNoWatchScoreNoWatchScoreNo
1Eastern Sectional Championships 2019Wake Forest2018-11-13Junior42.069details67.6212details109.6812
2North Atlantic Regional Championships 2019Lake Placid2018-10-17Junior48.932details86.622details135.552
32018 U.S. Challenge SkateSalt Lake City2018-09-13Junior36.0514details67.3211details103.3711
4U.S. Championships 2018San Jose2017-12-28Novice46.763details84.765details131.523
5Eastern Sectional Championships 2018Boxborough2017-11-14Novice46.941details83.324details130.262
6North Atlantic Regional Championships 2018Hackensack2017-10-05Novice43.152details79.651details122.801
7North Atlantic Regional Championships 2018Hackensack2017-10-05Novice79.581details
82017 U.S. Challenge SkateSalt Lake City2017-09-14Novice38.609details
9U.S. Championships 2017Kansas City2017-01-14Intermediate40.395details71.007details111.396
10Eastern Sectional Championships 2017Indian Trail2016-11-16Intermediate39.784details75.443details115.223
11North Atlantic Regional Championships 2017Amherst2016-09-28Intermediate42.692details67.065details109.753
12North Atlantic Regional Championships 2017Amherst2016-09-28Intermediate78.911details
13Eastern Sectional Championships 2016Simsbury2015-11-18Juvenile50.276details
14North Atlantic Regional Championships 2016Lake Placid2015-10-03Juvenile58.731details
15North Atlantic Regional Championships 2016Lake Placid2015-10-03Juvenile60.221details
16North Atlantic Regional Championships 2015Hackensack2014-10-05Juvenile42.2712details
17North Atlantic Regional Championships 2015Hackensack2014-10-05Juvenile44.102details
18North Atlantic Regional Championships 2014Lake Placid2013-10-05Juvenile42.815details
19North Atlantic Regional Championships 2014Lake Placid2013-10-05Juvenile40.943details

Is the name of the skater incorrectly spelled?