Background picture

9. Mathilde Austdahl SANDØY, OI

video border
Elementer Grunnverdi GOE J1 J2 J3 Poeng
2F<+2T<< 1.70 -0.80-3 -3 -2 0.90
2Lz<< e 0.60 -0.30-3 -3 -3 0.30
CoSp0 0.00 0.00- - - 0.00
2S 1.30 0.000 0 0 1.30
SlSt1 1.80 -0.60-2 -2 -2 1.20
1A+Lo+2T<< 1.50 -0.60-3 -3 -3 0.90
FCSp1 1.90 -0.30-1 -1 -1 1.60
2F< 1.30 -0.50-2 -1 -2 0.80
1A 1.10 0.000 0 0 1.10
CCoSp1 2.00 -0.30-1 -1 -1 1.70
Totalt 13.20 -3.40 9.80
Programkomponenter Faktor J1 J2 J3 Poeng
Skøyteferdigheter 1.60 2.25 2.50 2.75 2.50
Overganger 1.60 2.00 2.00 2.25 2.08
Fremførelse 1.60 2.25 2.25 2.50 2.33
Koreografi 1.60 2.25 2.50 2.25 2.33
Tolkning 1.60 2.25 2.25 2.50 2.33
Totalt 18.52
Poengtrekk 0.00
Totalt for friløp 9.80 + 18.52 - 0.00 = 28.32
Previous skater
Next skater
Kunstløpsresultater for Friløp under Nasjonalt stevne - Bærum Skøyteklubb
Help
Search
Back
Other segment

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.