Serbian championships 2019 - Prvenstvo Srbije 2019

Ledena Dvorana Pionir, Beograd
SRB Serbia

27 - 28 Nov, 2019

Best elements
Short programFree skating
CategoryNoNameScoreNoWatchScoreNoWatchScore
Senior ladies1SRB Antonina DUBININA46.651video81.211details127.86
2SRB Leona ROGIC42.812details69.382details112.19
3SRB Zona APOSTOLOVIC29.743details57.213details86.95
Junior ladies1SRB Darja MIJATOVIC36.301details68.871details105.17
2SRB Sara CELANOVIC31.344details60.082details91.42
3SRB Nevena MIHAJLOVIC32.503details58.013details90.51
Advanced novice girls1SRB Ana SCEPANOVIC29.571video47.001details76.57
2SRB Klara SILJEG24.272details44.213details68.48
3SRB Laura SILJEG23.393details45.072details68.46